Prizes

Upcoming show: 24-25 August 2018

24ain-25ain Awst 2018
Congratulations to all the participants and winners of the 2017 show. Find all results and photos on this site.


Ceiriog Valley Show

Welcome to the website for the Ceiriog Valley Show.

The show is held each year on the last Friday and Saturday of August near Glyn Ceiriog. Entrance is free for members and supporters of the Society.

On this website you will find information for attending the event as a competitor or spectator, along with archives and photos of past events.

We look forward to seeing you at the next show!

Sioe Dyffryn Ceiriog

Croeso i wefan ar gyfer Sioe Dyffryn Ceiriog.

Mae'r sioe yn cael ei chynnal bob blwyddyn ar y dydd Gwener a dydd Sadwrn olaf o Awst ger Glyn Ceiriog. Mynediad am ddim i aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas.

Ar y wefan cewch wybodaith am fynychu'r digwyddiad fel cystadleuydd neu gwiliwr, ynghud ag archifau a ffotograffau o'r gorffenol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sioe nesaf!