Upcoming show:
Saturday 31st August 2024 - 9AM to 6PM

Dydd Sadwrn Awst 31, 2024


Ceiriog Valley Show

Welcome to the website for the Ceiriog Valley Show.

The show is held each year on the last Friday and Saturday of August near Glyn Ceiriog. Entrance is free for members and supporters of the Society.

On this website you will find information for attending the event as a competitor or spectator, along with archives and photos of past events.

We look forward to seeing you at the next show!

Sioe Dyffryn Ceiriog

Croeso i wefan ar gyfer Sioe Dyffryn Ceiriog.

Mae'r sioe yn cael ei chynnal bob blwyddyn ar y dydd Gwener a dydd Sadwrn olaf o Awst ger Glyn Ceiriog. Mynediad am ddim i aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas.

Ar y wefan cewch wybodaith am fynychu'r digwyddiad fel cystadleuydd neu gwiliwr, ynghud ag archifau a ffotograffau o'r gorffenol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y sioe nesaf!